*

Je bent verzekeringsarts bij het UWV en moet beoordelen of mensen nog kunnen werken.

Zie je het als je belangrijkste taak om te voorkomen dat mensen een uitkering krijgen?