*

De terreurdreiging blijkt zeer concreet: het centrum van Londen loopt gevaar.

Dan stel ik de verkiezingen uit.