*

'Immigratie zorgt voor hogere misdaadcijfers.'

Dat lijkt me logisch.